Güncel

Anayasa Mahkemesi, 5188 Sayılı Kanundaki O Madde iptali için görüşecek

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 67. Maddesiyle Değiştirilen (d) Bendinin Değiştirilmesi Talebiyle Anayasa..

Anayasa Mahkemesi, 5188 Sayılı Kanundaki O Madde iptali için görüşecek

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun’un 67. Maddesiyle Değiştirilen (d) Bendinin Değiştirilmesi Talebiyle Anayasa Mahkemesine Başvurdu.

Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinin 01..2.2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 67. Maddesiyle değiştirilen (d) bendinde yer alan “…veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş…” ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesinde Dava açtı. Anayasa Mahkemesi Davayı kabul ederek Esastan Görüşme kararı aldı. Diyarbakır 2. İdare Mahkemesinin talebi 04.11.2021 tarihinde Yüksek Mahkeme Heyeti tarafından görüşülecek.

51 88 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesi Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartları Belirtiyor.
Anayasa Mahkemesi 5188 Sayılı Yasayı Görüşecek!

 

 

“Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) (Değişik: 2/1/2017 – KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. Üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;” Şeklinde uygulanırken Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi tarafından; 01.02.2018 tarih ve 7072/67 (d) bendinde yer alan “…veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş…” ibaresinin kaldırılmasını talep etti. Yüksek Mahkeme talebi kabul ederek 04.11.2021 tarihinde Esastan Görüşme kararı aldı.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL