Güncel

Anayasa mahkemesinden özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, haklarında bazı suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin özel güvenlik görevlisi olamayacağına dair hükmün iptal istemini reddetti. 5188 saylı Kanununda bazı suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri..

Anayasa mahkemesinden özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, haklarında bazı suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin özel güvenlik görevlisi olamayacağına dair hükmün iptal istemini reddetti.

5188 saylı Kanununda bazı suçlardan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGB) alındığında dahi özel güvenlik görevlisi olunamayacağı veya çalışma izinlerinin iptaline dair hüküm yer almaktadır.

Diyarbakır ve Van İdare Mahkemeleri, bu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. AYM, özel güvenlik görevlilerinin yerine getirdiği görevin niteliği, sahip olduğu yetkilerin kapsam ve etkinliği, cezaların niteliği, süresi ile kurala konu suçların tehlikeliliği ve ağırlığı gözetildiğinde kuralın orantısız bir müdahaleye neden olmadığına karar vermiş ve iptal istemini reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı için TIKLAYINIZ.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi şu şekildedir:

Madde 10 – Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

e) (Mülga bend: 23.01.2008 – 5728 S.K/Madde 578)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL