Güncel

GÜSOD: 2023 yılında özel güvenlik görevlisi istihdamı artacak

Özel güvenlik sektörünün en köklü ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU, 2023 yılı başında bu yılda olduğu gibi istihdamda bir..

GÜSOD: 2023 yılında özel güvenlik görevlisi istihdamı artacak

Özel güvenlik sektörünün en köklü ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU, 2023 yılı başında bu yılda olduğu gibi istihdamda bir miktar daralma yaşanacağını tahmin ettiklerini söyledi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin de belirlenmesiyle, yılın sonlarına doğru mevcutlara ilave olarak yeni 5 bin özel güvenlik görevlisinin istihdam edilebileceğini tatmin ettiklerini açıklayan KÖSEREİSOĞLU, 72 milyar TL ticaret hacmine sahip olan özel güvenlik sektörünün ciddi bir kapasite barındırdığını belirtti. Özel güvenlik sektörünün 2023’te yüzde 2 oranında büyüyeceğini öngördüklerini söyleyen KÖSEREİSOĞLU, “Sektörümüzün daha da güçlenebilmesi ve ülke ekonomisine kattığı değerin artması için özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının ve çalışma şartlarının düzenlenmesi gerekiyor. Özel güvenlik sektörünün geleceği için, eğitim ve ihtisaslaşma çok önemli. Farklı dinamiklere sahip alanlarda görev yapan özel güvenlik görevlileri için hayata geçirilecek eğitimlerle, özel güvenlik görevlileri ihtisaslaşmış olacak” dedi.

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Derneği (GÜSOD), 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle, ülkemizde özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı hedefleyerek faaliyetlerini gerçekleştiriyor. GÜSOD Başkanı Murat KÖSEREİSOĞLU, 2022’nin sonuna yaklaşırken hem sektörü değerlendirdi hem de GÜSOD’un 2023 yılı hedeflerini açıkladı.

GÜSOD Başkanı KÖSEREİSOĞLU, özel güvenlik sektörünün 72 milyar TL ticaret hacmine sahip olduğunun altını çizdi. Sektörün bugün itibarıyla 1.627 özel güvenlik şirketi, 499 özel güvenlik eğitim kurumu, 79 alarm izleme merkezi, özel güvenlik izni almış 98 bin yerdeki 355 binin üzerinde özel güvenlik çalışanıyla ciddi bir kapasite barındırdığını belirten KÖSEREİSOĞLU, “2021 yılında 340 binin üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edildi. Şu an ise özel güvenlik sektöründe 355 bin personele istihdam sağlanıyor ve bunların 43 binini kadın özel güvenlik görevlileri oluşturuyor. Sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin yaş ortalaması ise 30-40 arasında. 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret, 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasıyla yılın sonlarına doğru mevcutlara ilave olarak yeni 5 bin özel güvenlik görevlisine daha istihdam olanağı çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

 

 

“SEKTÖR SORUNLARI, DENEYİMLİ VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KAYBINA NEDEN OLUYOR”

Özel güvenlik sektörünün sorunları hakkında da bilgi veren KÖSEREİSOĞLU, “Sektörümüzün en büyük sorunlarının başında özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma şartlarının düzenlenmesi geliyor. Özel güvenlik görevlileri, riskli ortamlarda ve zor şartlarda görev yapıyor ve dolayısıyla sektörün deneyimli ve nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Bu alanda çalışmak isteyenler, sektörü geçici olarak tercih ediyorlar. Çalışanlarımız daha sonra iş bulduklarında riskin daha az, çalışma koşullarının ise daha iyi olduğu sektörlere geçiş yapıyor. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri yasası ve ilgili Yönetmeliği kapsamında, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi, fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi, genel tatil ücretlerinin ve yıllık izin haklarının artırılmasıyla birlikte özel güvenlik görevlilerine vazife malullüğü hakkının tanınmasının da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin vefat etmesi ve yaralanması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tanımları listesine özel güvenlik sektörü başlığı eklenmesinin, sektöre çok olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz.

DÜŞÜK ÜCRET POLİTİKALARI SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bunların dışında, düşük ücret politikaları, meslek standartlarında ve eğitimde istenilen seviyelere ulaşılamaması da sektörü olumsuz etkileyen faktörler arasında. Yüksek teknolojik alt yapının kullanılmasıyla, istihdam sayısında azaltılmaya gidiliyor. Bu da sektörde giriş çıkışların artmasına dolayısıyla uzmanlaşmış, tecrübeli özel güvenlik görevlisi sayısında istenilen rakamlara ulaşılamamasına neden oluyor” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN 2023 YILINDA YÜZDE 2 BÜYÜYECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ”

2023 yılıyla ilgili hedef ve beklentilerini de açıklayan KÖSEREİSOĞLU, “Sektörümüzün 2023 yılında yüzde 2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Alan eğitimleriyle ilgili programların ve sınav sisteminin de önümüzdeki yıl hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin ilgili Yasa kapsamında, özlük haklarının düzenlendiği bir yıl olmasını umut ediyoruz. Tüm bu beklentilerimiz karşılığını bulursa deneyimli ve nitelikli iş gücü kaybının da önüne geçilmiş olunacaktır” diye konuştu.

Geçtiğimiz haziran ayında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı işbirliğiyle özel güvenlik eğitimlerinin değerlendirildiği ‘Sektör Çalıştay Programı’ düzenlediklerini anımsatan KÖSEREİSOĞLU, üç gün süren çalıştayın oldukça etkili ve verimli geçtiğini söyledi. Çalıştayın büyük bir kısmını özel güvenlik görevlilerinin eğitim konularına ayırdıklarını ve 2019 yılında hayata geçen ‘genel kolluk-özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu uygulaması olan Kaan Projesi’ni ele aldıklarını belirten KÖSEREİSOĞLU, bu projenin ülke genelinde yaygın bir uygulama haline gelmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

“ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HER ALANDA İYİ EĞİTİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR”

KÖSEREİSOĞLU, çalıştayda güvenlik sahasının giderek genişleyip çeşitlenmesi kapsamında, eğitimde kalitenin yükselmesine duyulan ihtiyacın arttığı konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti. Bu çerçevede özel güvenlik görevlilerinin hukuk, iletişim, mesleki bilgi ve donanım ile hak ve özgürlükler başta olmak üzere, her alanda iyi eğitilmiş olması gerektiği konusunu ele aldıklarını anlatan KÖSEREİSOĞLU, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak nitelikte alan eğitimi ve sınav programlarına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Alan eğitimleriyle hedeflenen profesyonelleşme sayesinde hem sektör çalışanlarının iş doyumu gerçekleştirilecek hem de özel güvenlik hizmetinden faydalananların memnuniyeti artacak. Alan eğitimleriyle getirilecek yenilikler kapsamında, ülkemizin genel güvenliğiyle doğrudan ilgili ve özel güvenlik temel ve yenileme eğitim müfredatında yer alan dersler ile bu derslerin konularına ait eğitimlerin, Bakanlık tarafından akredite edilmeyen yetkisiz kişilerce verilmesinin önüne geçilerek, eğitim kurumlarına ihtisas eğitimleri verebilmeleri için imkân tanınacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ALAN EĞİTİMLERİYLE İHTİSASLAŞACAK

Özel güvenlik sektörünün geleceğinin inşa edilmesinde, eğitim ve ihtisaslaşma çok önemli. Sektörde farklı dinamiklere sahip endüstrilerde görev yapan özel güvenlik görevlileri için uzmanlık eğitimleri olması gerekiyor. Örneğin maden sahasında görev yapan bir özel güvenlik görevlisi ile AVM’de görev yapanların dikkat etmesi gereken hususlar da alacağı riskler de çok farklı. Bu nedenle uzmanlık eğitimlerine ilişkin eğitim programları ve sınav sisteminin bir an önce hayata geçirilmesinde büyük fayda var. Alan eğitimlerinin hayata geçirilebilmesi için gerekli mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyor. Bu da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde ve birkaç yıldır bu konu üzerine çalışıyorlar. Başlangıç aşamasında belli alanlar seçilerek o konuda eğitimler alan özel güvenlik görevlilerimiz ihtisaslaşmış olacak. Bu uygulama muhtemelen 1-2 yıl içerisinde hayata geçecek ve böylece sektörümüzün, ülke ekonomisine olan katkısı artacak.

PİLOT ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL GÜVENLİK LİSANS PROGRAMLARI AÇILMALI

GÜSOD olarak, özel güvenlik sektörü yöneticilerinin kariyer planlamalarını oluşturabilmeleri, akademik çalışmalar yapabilmeleri, sektörün daha saygın ve eğitimli bir yapıya kavuşturulması için, altyapısı uygun ve coğrafi mevkileri de dikkate alınarak pilot üniversitelerde özel güvenlik lisans programları açılmasının desteklenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.”

“DAHA TEDBİRLİ BİR KENT (IS:KENT) YAŞAMI SÜRMEMİZ GEREKECEK”

Son dönemlerde yaşadığımız asimetrik tehditler ve terör eyleminin, günlük hayatımızda güvenliğin önemini tekrardan gündemimizin üst sıralarına taşıdığını söyleyen KÖSEREİSOĞLU, “Kamuoyunda güvenlik farkındalığı arttı. Konuyla ilgili pek çok soru ve talep almaya başladık. Özellikle halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde alınan tedbirler artırıldı ve sanırım komşu ülkelerde yürütülen askeri operasyonlar süresince daha tedbirli bir kent yaşamı sürmemiz gerekecek” dedi.

Kaynak:iDeal Haber Merkezi

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL