Özel Güvenlik Eğitim

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU

Özel güvenlik sınavına girmeden önce adayların mutlaka bilinmesi gereken önemli ders notlarından oluşturmaktır.   Yaşama hakkı, temel insan haklarını başında gelmektedir. Ancak, güvenliğin olduğu yerde yaşama hakkından söz edilir. Sözü..

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERS NOTU

Özel güvenlik sınavına girmeden önce adayların mutlaka bilinmesi gereken önemli ders notlarından oluşturmaktır.

 

Yaşama hakkı, temel insan haklarını başında gelmektedir. Ancak, güvenliğin olduğu yerde yaşama hakkından söz edilir. Sözü edilen güvenlik görevi nasıl yerine getirilecektir.
GÜVENLİK HİZMETLERİ
Yaşama hakkı, temel insan haklarını başında gelmektedir. Ancak, güvenliğin ğu yerde yaşama hakkından söz edilir. Sözü edilen güvenlik görevi nasıl yerine getirilecektir.
1- Suçların işlenmesini önlemek için önceden çalışma yapılarak.(Önleyici hizmet)
2- Suçların işlenmesinden sonra çalışmalar yaparak, failleri yakalayarak ve adalete teslim ederek.
Öncelikle birinci maddede sözü edilen ÖNLEYİCİ HİZMET görevini ele alacağız. Bu hizmetin başında da “DEVRİYE HİZMETLERİ” gelmektedir.
DEVRİYE HİZMETLERİ
Görev alanı içinde genel emniyet ve caydırıcılığı sağlamak, suç islenmesini önleme, olay ktan sonra islenen suçları ve faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve kolluk kuvvetlerine teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardim etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergahta yaya veya araçlı olarak gezerek yapılan, üniformalı ve tam teçhizatlı iki ÖZEL GÜVENLİKelemanından oluşan bir güvenlik hizmetidir.

DEVRİYE GÖREVLİSİ
Muayyen bir bölgeyi, bölge içindeki bina ve tesisi gezerek gözetleme, dinleme ve koruma ile görevli birden fazla ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ÖGG)dir.

DEVRİYE HİZMETİNİN AMACI
Konser, spor müsabakaları, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde giriş ve çıkısın korunması, cevre emniyeti ile güvenlik ve esenlik içerisinde etkinliğin devamını sağlamak.
Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak,
İnsanların ve tesisin huzuru ve güvenliği için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak,
Aranan şahısları bulmak ve yakalamak,
Meydana gelebilecek suçları engellemek
Görev alanı içinde islenmiş veya islenmekte olan suçlan derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, şüphelileri yakalama, olay yeri ve suç delillerini muhafaza etmek,
Şüpheli kişi ve olayları izlemek, suç ve suçlularla mücadele etmek,
DEVRİYENİN TEMEL FONKSİYONLARI
Yasaların işlemesini ve kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak

Suç işleme niyeti ve eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak.

Devriye görevleri en az iki kişiden oluşur ve görevin gerektirdiği teçhizatlara sahip olarak göreve çıkılır,

Devriye hizmeti belirli bir güzergahta, yürüyüşler ağır adımlarla yapılır, köşe başında durarak etraf gözetlenir, yardım gerektiren hallerde yardım etmek,
Devriye görevli bulunduğu yerde dolaşarak tesislere koruma maksadıyla, giren-çıkan kişileri gözlemler, şüpheli durumlara müdahale eder.
Yürüyüşlerde ani dönüşler yapılarak, kendilerinin gözetlenip gözetlenmediği, takip edilip edilmediğini kontrol eder.
Tehlike anında her an müdahale edebilecek şekilde dikkatli olur
Daima kendinden emin, nazik aynı zamanda dikkatli, her an müdahaleye hazır olmalıdır.
Meydana gelmiş bir olayda telaş veya tereddüt göstermeden her an müdahaleye hazır olmalıdır.

Yardım isteme zorunluluğunda genel kolluk kuvvetlerine, itfaiye ve hastaneye haber verir.
Devriye görevli kları güzergahı acil durumlar haric asla terk etmez,
Görevli bulundukları yerde suç sayılan fiiller meydana gelmişse, olay yerini muhafaza ederek tanıklar varsa yakalar, yetkili kolluk kuvvetleri gelinceye kadar olay yerinden aynlmazlar,
Kalabalik yerlerde kolayca yapılabilecek hırsızlık, yankesicilik, laf atma, sarkıntılık gibi fiillerin yapılmamasına dikkat eder.
Görevli kları yerlerde, kişilere, tesislere zarar verebilecek bir durum varsa gerekli önlemleri alırlar, tehlike ortadan kalkıncaya kadar orada bulunur.
Devriye görevlerini başka arkadaşlarına devredeceklerse görevli kları zaman içinde meydana gelmiş olayları bildirmelidir.
Kendilerini kontrole gelen amirlerinin yanlarına süratle Halkın yardım çağrılarına daha hızlı bir şekilde yanıt vermek.
DEVRİYE GÖREV ÇEŞİTLERİ
NELERDİR ?
1. Yaya devriye: Yaya devriye vazgeçilmez nitelikleri olan bir gore bikini olup, terkedilmek suretiyle motorize devriye ile yetinilmesi mümkün değildir. Yaya görevli, halka daha yakın ğundan kişilerle devamlı göz göze gelmekte, dolasıyla kişilerin suça yeltenebileceklerini hissedebilme yeteneğine sahiptir. Yaya devriyeler tam teçhizatlı en az iki görevliden meydana gelir.

YAYA DEVRİYE GÖREVİ ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Araçtan sık sık inilerek güzergah ve çevre kontrol edilir.
Acil bir durum olmadığı sürece tüm trafik kurallarına uyulmalıdır. 25-30 km hızla seyredilmeli etraf detaylı olarak gözlenmelidir.
Görev alanında suçun daha kolay işlenebileceği görüşün az ğu yerler ara ve yan yollar çıkmaz sokaklar kontrol edilmelidir. Geceleri uzun ve kısa far veya projektör ile etraf gözetlenmelidir.
Park eden araçlar arasında veya sokak girişlerinde bölgedeki faaliyetleri gözlemek amacıyla durulmalıdır.
Buluşma notlarında arkamızda veya yanımızda duran giderek varsa olaylar hakkında bilgi verir.
2. Motorize devriye: Sonuca çabuk ulaşmak amacıyla motorize devriyenin olayalara müdahalesindeki çabukluk, süretli intikal, haberleşme teknikleri yaya devriyelere göre daha üstündür.

MOTORİZE DEVRİYE GÖREVİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

araç ve şahıslar kontrol edilmelidir.
3. Kombine Devriye: Yaya ve araçlı devriyelerin birlikteliğinden oluşur.Araçlı ve yaya devriye ÖGG’lerinin periyodik olarak belli buluşma noktalarında bir araya gelerek iş ve olaylarla ilgili fikir alışverişi veya değerlendirme yapmaları şeklinde olur.En faydalı devriye çeşididir.

DEVRİYE YÖNTEMLERİ

Olağan Devriye: ÖGG’nin caydırıcı amaçlı olan güncel devriye görevlerini yerine getirmesidir.

Dairesel Devriye: Merkezden dışa dıştan merkeze daire içerisinde kalan tüm alanın kontrol edilmesidir.

Geri Dönüşlü Devriye: ÖGG’nin devriye güzergahını tekrar kontrol etmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak gözetlenip gözetlenmediğini takip edilip edilmediğini tespit amacıyla yürüttüğü faaliyetlerdir.

Planlı Devriye : ÖGG’nin gerek görülen hallerde görev alanındaki sorunlu bölgelerde suçu önleme şüphelileri yakalama amaçlı görevlerini bir plan dahilinde sivil kıyafetle yerine getirmesidir.

DEVRİYENİN TEÇHİZATI

Kelepçeler

Çelik yelek (hassas görevler için)

Haberlesme cihazları,

Not defteri ve kalem,

El feneri,

Jop,

Düdük,

Metal el detektoru

JOP

Silah (silah taşıma izni bulunanlar)

Personel üzerinde bulunmalıdır

DEVRİYENİN GENEL OLARAK DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
Devriye görevine kural olarak en az iki kişi ile üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır.
Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır.Devriye görevlisi bölgesinde şahısları önemli bina cadde ve dükkanları çok iyi bilmek zorundadır.
Bölgede oturanların veya çalışanların alışkanlıkları karakterleri ile ilgili alanları ve problemleri öğrenilerek kişisel ilişkilerini geliştirmelidir.
Çalışan kapıcı ve işyerinin bakımından sorumlu kişileri iyi tanımalıdır.
Devriye hizmeti belirli bir güzergahta uygun tempolu adımlarla yürüyerek yapılır.Yaya ve motorlu devriyeler hedef teşkil etmemeleri için görevlerini ifa ederken güzergahlarında aynı yerlerde sürekli durmamalıdır.Köşe başlarında veya uygun yerlerde durarak etrafı gözetlemelidir.
Görev bölgesinde her zaman görünür olmalı ve belgesini kontrol altında tutmalıdır.
Görev bölgesindeki insanların desteğini kazanmalıdır.
Ani olarak çıkabilecek muhtemel olaylara karşı müdahale edebilecek şekilde her an hazırlıklı bulunmalıdır.Devriyeyi dışardan izleyen birisi devriyenin bir sonraki hareket tarzını keşfedememelidir.
Yardım gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine itfaiyeye ve hastaneye haber verilmelidir.
Görev devir tesliminde meydana gelmiş olayları birbirlerine bildirmelidirler.
Zorunlu olmadıkça mıntıkalarını terk etmemeli zorunlu durumlarda durumu amirlerine bildirmelidirler.
Devriye görevi esnasında uygunsuz hareket ve davranışlarda bulunamaz daima vakur ve nazik aynı zamanda atik ve tetik bulunmalıdır.görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilir.
DEVRİYENİN GÖREVLERİ
Önleyici görevler,

Koruyucu görevler,

Yardım görevleri,

OGG’si tam teçhizatlı olmalı, kasa anahtarı araçta bulunmamalıdır.

Güvenlik karşılıklı sağlanmalıdır.

Aracın tüm ikmalleri yapılmış olmalıdır.

Faaliyet ve yol gizli tutulmalidir.

Mümkünse değişik araba, yol kullanılmalıdır.

Yollarda benzin ikmali yapılmamalıdır.

Hareket halinde camlar kapalı, kapılar kilitli olmalıdır.

Ana yollar kullanılmalı, öndeki araç emniyetli mesafeden takip edilmelidir.

Zorunlu olmadıkça durulmamalıdır.

Bilinmeyen kişilerin işaretlerine itibar edilmemeli, yabanci şahıs alınmamalıdır.

Arızalar polis, jandarma gibi, Emniyetli yerlerde Adli görevler,

ÖNLEYİCİ GÖREVLER
Fabrika, işyeri, okul, sinema ve tiyatro gibi bir anda dolup boşalan yerlerin önüne geliş ve gidiş güzergahlarını kontrol etmek amacıyla devriye görevlendirilebilir.

Hava, kara ve deniz vasıtalarının durak ve bilet satış yerleri önünde toplanan kalabalık arasında düzeni sağlar, suç işleme niyetinde olanların planlarını bozarlar.

Kalabalık yerlerde kolayca yapılabilecek hırsızlık,yankesicilik vb. suçlarının işlenmemesine dikkat ederler.

Kilitli olması gereken yerlerin kilitleri kontrol edilir açık olanlar varsa uygun tedbirleri alır.

Görev bölgesinde varsa suçların genel olarak meydana geldiği hırsızlık ve soygun yapılan yerlerin kavgaların çok ğu bölgeleri, şüphelilerin ve serserilerin kulüp ve toplanma yerlerini kontrol ederler.

Görev lüks izmirkları iş hanları ve benzer tesislerde iş çıkışında iş sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyarırlar.

KORUYUCU GÖREVLER
Görev alanındaki tesis ve kişilerin güvenliğini korumak ve suç işlenmesini engellemek,
Görev alanında meydana gelen tabi afet, yangın ve kazalarda can ve mal güvenliğine yönelik koruma tedbirleri almak,
Bölgesindeki boş ve terk edilmiş yerleri kontrol etmek,
Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak,
Ağır ve tehlike arz eden bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gerekli önlemleri almak,
Görev alanında kart uygulaması varsa giriş kartlarını taşımayan kişilerin bina, tesis veya etkinliğin ğu alanlarda dolaşmalarına izin vermemek,
Patlayıcı madde konulabilecek, yangın çıkarılabilecek, sabotaj yapılabilecek yerler kontrol edilerek bina ve eşyalara zarar verecek insan sağlığını tehlikeye düşürecek her türlü aksaklığı raporla amirlerine bildirmek,
Görev yerinde kişilere tesislere zarar verebilecek bir durum varsa gerekli önlemleri almak ve tehlike ortadan kalkıncaya kadar oradan ayrılmamak,
Serseri ve kötü zan altındaki kişilerin hareket tarzlarını gözetlemek,
Görevli ğu yere değişik maksatlarla gelen kişilerin hal ve hareketlerini takip etmek,
YARDIM GÖREVLERİ
İlk yardım konusunda bilgili olmalıdır.
Kaybolan yer ve yol soranlara yardım etmelidir.
Tabi afet, yangın ve kazalarda yaralılara ve yardıma muhtaç olanlara yardın etmelidir.
Görev alanında kaybolmuş veya terk edilmiş çocuk, akıl hastası, kendini idare edemeyecek kadar sarhoş, bir başka nedenle bilincini yitirmiş kişileri genel kolluğa veya yakınlarına teslim etmelidir.Acil hallerde şartlar uygunsa genel kolluğu beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna götürmelidir.
ADLİ GÖREVLERİ
Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koyar suçun devamını önler şüpheliyi tespit eder ve yakalar.
Olay yerinde bulunması muhtemel delillerin kaybolmaması için şerit ile çevirerek koruma altına alır ve kalabalığı uzaklaştırır.
Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyaya el koyar.
Kuşkulu cisimlerin tespiti halinde çevre emniyetini alarak genel kolluğa haber verir.
Görev alanında suç işleyen kişileri yakalar kendi emniyeti veya suçta kullanılabilecek unsurları elde etmek amacıyla yakaladıkları kişilerin üzerlerini kabaca arar.
PARA VE KIYMETLİ EŞYA NAKLİ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Şüphelenilen durumlarda kolluğa haber verilmelidir.

Haberleşmeler kodlu yapılmalıdır.

Çıkış, varış ve önemli noktaları merkeze kodlu bildirilmelidir.

PARA VE KIYMETLI EŞYANIN NAKLİ SIRASINDA YOLDA ŞÜPHELENİLEN DURUMLARDA
Açıksa camlar kapatılmalı, kapılar kilitlenmelidir,

Dönüş lambaları, farlar, siren ve korna çalınarak dikkat çekilmelidir,

İmkanlar ölçüsünde kuşkulu araç ve kişiler hakkında bilgi edinilmelidir.

Şüpheli araçla yan yana gelindiğinde ani hız kesilerek donüş yapılmalı veya yol değiştirilerek uzaklaştırılmalıdır.

Kalabalık yollar kullanılarak gerekirse araç bir emniyet birimlerinin bulunduğu merkeze çekilmelidir.

NOKTA HİZMETLERİ
NOKTA:

Güvenlik hizmeti alan kişiyi korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtac olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp OGG’nin konuşlandırıldığı yerdir.

NOKTA KURULACAK YERLER
Toplu olarak giriş-çıkış yapılan okul, sinema, alış-veriş merkezi vb. yerlerin önüne kurulur.
Fabrika, patlayıcı madde deposu, banka gibi hassas ve kritik yerlere kurulur.
Nokta kötü hava şartları ve silahlı saldırılara karşı dayanıklı olmalıdır.
Noktada gece yeterli aydınlatma tertibatı sağlanmalıdır.
Noktanın kurulacağı yerin şartlarına göre personelin iletişim imkani göz önünde tutulmalıdır. Telefon imkanı yoksa noktada birden fazla OGG görevlendirilmelidir
Nokta görevlisi bulunduğu yerden etraftaki yaya ve araç trafiğini gerektiği kadar kontrol edebilmeli, gelecek bir saldırıyı önleyebilmelidir.
Noktada, görevlinin ihtiyaç duyacağı donanım bulundurulmalıdır.
NOKTA GÖREVLİSİNİN DİKKAT
EDECEĞİ KONULAR
Nokta görevlisi üniformalı ve tam teçhizatlı olarakgörev yapar, görev mahallinden ayrılamaz.
Nokta görevlisi bütün istikametlere ancak 20 adımlık mesafede dolaşmalıdır.
Görev alanı dışında bir olumsuzluk görür veya duyarsa bağlı bulunduğu birime haber vererek gelecek talimata göre hareket etmelidir.
Korunan kişi ve tesisle ilgili ayrıntılı giriş çıkış krokilerine sahip olmalı buna göre o bölgelerde daha tedbirli olmalıdır.
Görev alanı içinde meydana gelen veya kendisine bildirilen olaya müdahale etmelidir, olaya karışan kişileri yakalamalı, suç unsuru delilleri korumalı, amirlerini haberdar ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamalıdır.
Görevini ifa ederken dikkatli ve uyanık olmalı ayrıca vatandaşlara karşı nazik, anlayışlı ve kibar olmalıdır.
Noktaya kimseyi sokmamalı nokta etrafında yangına neden olabilecek cihaz ve maddeleri bulundurmamalıdır.
Görevi esnasında daima ciddi olmalı laubali ve kayıtsız tavırlar takınmamalı ve uygunsuz hareketlerde bulunmamalıdır.
NOKTADA ÖGG’NİN GÖREVLERI
Görev alanını bilmelidir.

Koruduğu alana kimsenin izinsiz girmesine müsaade etmemelidir.

Şüpheli, sabıkalı, kötü zan altındaki şahısların hareketterine dikkat etmelidir.

Korunan bölgeye girmeye çalışan saldırgan, hırsız, deli vb. Kişilere müdahale edip yakalamalıdır.

Gelişen anı olaylardan amirine zamanında bilgi verir.

Korunan alan etrafında dolaşan deli, dilenci, sarhoş, seyyar satıcı vb. kimseleri uzaklaştırmalıdır.

Koruduğu alanda bulunan kişiler ve araçlar konusunda bilgi sahibidir.
Korunan bölgede yanıcı, patlayıcı vb. maddeler varsa bunlardan haberdar olmalıdır.
Olağanüstü durumlarda, sogukkanlı davranarak heyecanı yatıştırır ve telaş edenlere aydınlatıcı bilgi vererek, korunanları güvenli alanlara nakleder.
Görev bölgesinde seyyar satıcı veya reklamcıların gidiş- gelişleri işgal etmesine, halkın toplanmasına müsaade etmez.
Genel kollukca kendisine bildirilen ve haklarında tutuklama ve yakalama müzekkeresi çıkarılan kişileri gördüğünde yakalayarak polise teslim eder.
Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık suçları ve ahlaka ve adaba aykırı hareketlere karşı duyarlı olmak.
KONTROL NOKTALARI
KONTROL NOKTASI NEDİR ?

Özel güvenlik alanında, bina girişleri ve bina etrafından oluşan güvenlikli bölgenin girişlerinde yeterli sayıda OGG ve güvenlik cihazlarının bulunduğu, güvenliği tehlikeye düşürebilecek ve suç unsuru olabilecek maddelerin girişten önce tespit edilerek, şahısların, üzerinden, esyalarından ve araçlarından arındırılması veya uygun dökümantasyonla onaylanan yetkilendirilmiş kişilerin giriş kontrolü amacıyla kurulan noktaya “Kontrol Noktası” denir.

KONTROL NOKTASI
Kontrol noktasi ile ilgili OGG’nin hareket tarzı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7 nci maddesinin (a,b,f,g) fıkralarında belirtilmiştir.

5188 SAYILI KANUNUN 7. MD. A FIKRASI
Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, esyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

5188 SAYILI KANUNUN 7. MD. B FIKRASI
Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, esyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

5188 SAYILI KANUNUN 7. MD F FIKRASI
Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

KONTROL NOKTASINDA
Şahısların beraberinde getirdikleri, çanta, paket, poşet, valiz, çiçek, ve benzeri eşyalar tesise giriş ve çıkışta usulüne uygun olarak aranır. Teknik cihaz bulunmadiği durumlarda paketler sahibine açtırmak suretiyle kontrol edilir, daha sonra şahsın kimlik kontrolü yapılır. Çıkışta kontroller yapılarak şirkete ait esya ve malzemelerin kontrolsüz çıkışına engel olunur. Silah şarjorsüz olarak tutanakla veya teslim makbuzu ile teslim alınır, çıkışta teslim edilir.

İnsan ve eşya trafiğinin yogun gu yerlerde X ray cihazı ve kapı detektörü varsa en az 5 kişi, insan trafiği az olan yerlerde ise 3 personel görevlendirilmelidir.

KONTROL NOKTASI PERSONELİ
Yönlendirici personel,

Kontrol görevlileri,

Kontrol noktası amiri bulunur. Noktanın büyüklüğüne ve yogunluğuna bağlı olarak kişi sayıları artırılabilir

GÜVENLİK KONTROLÜ
Korunması gereken yerlerde, girişten önce güvenlik gorevlileri tarafından, şahısların üzerinde ve eşyalarında güvenliği tehlikeye düşürebilecek ve suç unsuru olabilecek maddelerin varlığının teknolojik güvenlik cihazları ile tespit edilmesi ve bu maddelerden arınmış şekilde içeri girmesini sağlamak amacıyla yapılan işlem güvenlik kontrolüdür.

KAPI METAL DEDEKTÖRÜ ve X-RAY CİHAZI
KAPI DEDEKTÖRÜ: bu detektörler kapı şeklinde imal edilmiş olup, şahıslar içinden yürüyerek geçerken üzerinde bulunan metal nesneler sinyale sebebiyet verirler.
X-RAY CİHAZI: Genel olarak nesnelerin x-ray ışınından geçirilerek nesne ve içeriği hakkında eşyalar açılmaksızın bir fikir sahibi olmamıza yarayan ve en yaygın olarak kullanılan cihazlardır.
GÜVENLİK KONTROLÜNDE AMAÇ
Giriş çıkışların belirli yol ve kapılardan yapılmasını sağlamak,
Bölgeye veya tesise ilgili kişilerin girmesine izin vermek,
Dışarıdan girmesi muhtemel tehdit ve saldırılara karşı, caydırıcı imaj sergilemek,
Saldırıların tespit edilmesi, engellenmesi, durdurulması hedeflenip, güvenlik güçlerinin müdahalesine kadar zaman kazanmak,
Saldırıya yönelik gayretlerin izlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını ve saldırının kırılmasını sağlamak.
Güvenlik kontrolünde, şahısların kendi gönül rızaları ile güvenlik kontrolünden geçmeleri esastır. Şahıslar güvenlik kontrolünden geçmek istemiyorlarsa buna zorlanamazlar. Ancak, içeriye girmeleri güvenlik personelince engellenir.
GİRİŞ KONTROL YÖNTEMLERİ
Giriş kontrolünde uygulanacak yol veya yöntem; tesis veya faaliyetin ğu bölgenin hassasiyeti, giriş ve çıkış güvenliği, muhtemel saldırıların engellenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi, güvenilirlik, caydırıcılık, pratik kullanım, verim ve masraf dikkate alınarak belirlenir.Aynı yer ve zamanda birden fazla yöntem kullanılabilir.

Bu yöntemler;

Güvenlik görevlisinin onaylaması yöntemi : Bu yöntemde tesis veya faaliyetin ğu bölgeye giriş ve çıkış yapan şahıs ve eşyalar kontrol noktasındaki görevli tarafından metal dedektör, x-ray cihazı, elle veya köpeklerle kontrole tabi tutulur.

Kapalı devre televizyon sistemi : Özellikle insanlar için güvenli olmayan zehirli, radyoaktif, yangın tehlikesinin bulunduğu alanların kontrolünde ideal bir sistemdir. Bu sistemle az sayıdaki görevli ile geniş bir alan kontrol edilerek muhtemel sızma hareketlerine karşı gerçek alarm verilebilir.

Biyometrik cihazlarla boyut karşılaştırma ve mukayese sistemi : Bu cihazlarda parmak izi, elin geometrisi, el yazısı, gözün iris veya retina şekli, ses ve yüze karşı duyarlı yüzeyler bulunur.Cihazın algılama kabiliyeti ile boyut karşılaştırma ve mukayese yapılabilmektedir.

Özel bilgiye sahip olma sistemi : Bu sistemde tesis yada faaliyetin ğu bölgenin giriş ve çıkışına elektronik cihaz veya anahtar kilit sistemi yerleştirilir.Tesise yada bölgeye ancak kirişe yerleştirilen cihazın özel kodunu bilen veya üzerinde anahtarı bulunan şahıslar girebilir.

Kart sistemi : Kart girişe genel veya kademeli yetki veren genellikle üzerinde kuruluşun ismi ve logosunun bulunduğu belirli renk, şekil ve ebatlarda, seri rakam ve harf grubu olan manyetik veya manyetik olmayan giriş kontrol malzemesidir.

GİRİŞ KARTLARI
Daimi giriş kartları: Tesiste çalışan personele verilir.

Geçici giriş kartları: Tesise bakım, tamir, PTT vs. için gelen personele verilir.

Ziyaretci giriş kartları: Ziyaret maksadıyla gelen personel ve araçlarına verilen kartlardır.

Araç giriş kartlan: Tesiste calisanlann

araclanna verilen kartlardir.

GİRİŞ KARTLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Tüm giriş kartlarında kuruluşun ismi, logosu, seri harf ve rakam grubu bulunmalıdır.Kartlar taklit edilmeyecek dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
Kartların nerede ne zaman nasıl takılacağı kaybedilmesi veya hasara uğratılması halinde izlenecek yöntemler ayrıntılı olarak tüm çalışanlara duyurularak kartlar kayıt defterine kayıt edilerek imza karşılığı ilgililere verilir.
Teknik gelişmelere paralel veya kaybolan kartların sayısı arttığında eski kartlar imha edilerek yeni tip bir kart sistemine geçilmelidir.
Giriş kartları giriş kontrolünden itibaren fotoğraf görünecek ve isim okunacak şekilde sağ yaka üzerine takılır. Bina ve tesisten ayrılırken çıkarılır.
Giriş katlarını takmayan kişilerin bina veya tesise girmesi ve içerde dolaşmalarına izin verilmez.

Park halindeki otoların kartları araçların ön camına görünür vaziyette bırakılır.

Görevin sona ermesi, yer değişikliği, iş akdinin feshi gibi nedenlerde tanıtma kartları mutlaka geri alınmalıdır.

Kart değiştirme sistemi için kontrol noktalarında bulunan kart kutuları sadece nöbetçilerin ulaşabileceği konumda tutulmalıdır.

Kayıp veya geçersiz giriş kartlarının listesi kontrol noktasına görevlilerin görebileceği şekilde asılmalıdır.

ARAMA VE KİMLİK KONTROLÜ
Şahısların üzerinde suç teşkil eden eşya bulunursa, olumsuz ipuçları varsa şüpheli aranır. Suç teşkil eden eşyasına el konulur tutanakla genel kolluğa teslim edilir.

KİMLİK SORMA VE KİMLİK BELİRLEMEDE UYGULANACAK ESASLAR

Kimliği sorulan kişilerin kaçma veya saldırma risklerine karşı gerekli emniyet tedbirleri alınır.
Kişiye belirli bir mesafeden daha fazla yaklaşılmaz ve arkası dönük durulmaz.
Kimlik sormada nazik, kibar, kararlı ve disiplinli davranılır.
Kimliğin sahte veya şahsa ait olup olmadığına bakılır.
Kimlik veya gösterilen belgede kişinin adı, soyadı, fotoğrafı, mührü, silinti ve kazıntı olup olmadığı ve şahsın eşkali ayrıntılı olarak incelenir gerekirse yanında başka kimlik olup olmadığı sorularak var ise mukayese edilir.
Kimlik kontrolü esnasında kişinin davranışları kontrol altında tutulur.
Kimlik bilgileri şahsa sorulur.
Doğum yeri ile şahsın görünüş ve şivesinin uyumlu olup olmadığına dikkat edilir.
Doğum tarihi ile şahsın fiziki görüntüsünün uygunluğu kontrol edilir.
Kimliği kontrol edilen şahıstan şüphelenilmesi halinde genel kolluğa bilgi veriler ve teslim edilir.
Kimliğini ispat edemeyenlere sorumluluk sahasına giriş izni verilmez.
GİRİŞ KONTROLLERİ
ŞAHISLARIN KONTROLÜ

Kapı Dedektörü ile kontrol
El dedektörü ile kontrol
Elle kontrol
Şahıslar önce kapı dedektöründen geçirilir.Üzerlerinde metal olup olmadığı cihazın vereceği sinyale göre takip edilir.Metalden arındırılan şahıs tekrar kapı dedektöründen geçirilir cihaz yeniden alarm verirse el dedektörü ile şahıs kontrol edilir.El dedektörü ile yapılan aramada alınan sinyal şahıs tarafından izah edilemiyorsa elle kontrol yapılması gerektiği şahsa anlatılmalıdır.Kişi aramayı kabul etmiyorsa kontrol noktasından geçmesine izin verilmez.

EŞYALARIN KONTROLÜ

X-Ray cihazı ile kontrol
Eşyaların elle kontrolü
Özel güvenlik alanına girişte çanta, paket, poşetlerin içine gizlenebilecek silah veya tehlikeli maddelerin çıkışta ise paketlerin kontrolü amacına uygun cihazlarla yada elle yapılmalıdır.

TEHLİKE ANINDA
Amire haber verilir,

Şahsın kaçması engellenir,

Tespit edilen tehlikeli madde sahibinden alınarak ulaşamayacağı bir yere konur,

Şahısların bu maddeye ulaşıp personeli tehdit etmesine fırsat verilmez,

Şahsın kontrol noktasından sonraki bölgeye geçisine izin verilmez,

Tehlikeli maddenin cinsine göre hareket edilerek, gerekiyorsa uzman ekip çağrılır, silah ve malzemeler hakkında mevzuata göre işlem yapılır.

X-Ray cihazı kontrolünde tehlike içeren eşya görevliler tarafından kontrol edilir. Gerekirse bu tür valizleri sahibine açtırabilir.

Eşya içinde tespit edilen tehlikeli malzemeye dokunulmaz, yerinden çıkarılmaz, uzman personele haber verilir.

Bariz tehdit unsuru içiren esya X-Ray cihazı üzerinde ise x-ray cihazı durdurularak çevre emniyeti alınıp uzman görevlilerin müdahalesi sağlanır.

KONTROLÜ AŞMA YÖNTEMLERİ
Kontrol noktalarındaki yoğunluk : Kontrol noktalarındaki yoğunluk görevlilerin acele davranmasına sebebiyet verebilir.Buda bazı şahısların kontrolsüz geçmesine neden olabilir.

Görevlilerin duygusal davranışları : Bazı görevliler kişilerin masum görünüşlerine, giyim tarzlarına, konuşmalarına, statülerine, üniformalarına bakarak bu şahısların tehlikesiz ğu kanaatine varmaktadır.Görevliler etki altında kalmadan bütün şahıslara aynı dikkati göstermek zorundadır.

Tehlikeli maddelerin gizlenmesi : Tehlikeli maddeler şahısların üzerine veya eşyalarına bütün veya parçalar halinde gizlenebilmektedir.Bu maddelerin bulunması dikkatli ve titiz aramayla mümkündür.

Görevlilerin eşyaları arama yöntemlerini bilmemeleri,

Ortamın olumsuzluğu : Kontrol noktasının uygun yerde yapılandırılmaması veya olumsuz hava şartları görevlilerin dikkatini dağıtabilir.Bunun önlenmesi için ilgili birimler gerekli fiziki düzenlemeleri yapmalı ve uygun tedbirleri almalıdır.

ÖZELLİKLİ ŞAHISLARIN KONTROLÜ

Değerli madde taşıyan kişiler : Bu kişiler ayrı bir bölümde kontrol edilirler.

Hasta, fiziksel özürlü kişiler : Bu kişilere kolaylık sağlanmalı ancak gerekli arama yapılmalıdır.

Yaşlılar : Gerekli kolaylık gösterilmelidir.

Çocuklar : Arama yapılarak içeri alınmalıdır.

Diplomatik şahıslar : Viyana sözleşmesi gereğince uçağa binmeden önce prensipte devlet reisleri ve hükümet tarafından davet edilen resmi misafirler dışında tüm diplomatik şahıslar güvenlik kontrolüne tabidir.Beraberlerindeki mühürlü diplomatik çantalar kontrole tabi değildir.Özel güvenlik görevlisi diplomatik pasaportlu kişinin üzerini eşya ve aracını arayamaz.

VIP şahıslar : Bu şahısların kendileri ve korumaları güvenlik kontrolüne tabidirler.Bu işlem söz konusu şahısların can ve mal güvenlikleri açısından herhangi bir tehlikenin söz konusu olup olmadığını tespiti için yapılır.ÖGG’nin VIP şahsın üzerini eşya ve aracını arayamaz.

PERSONELİN KONTROLÜ
Personelin girebilecekleri yer belirlenmeli ve yetkilendirilmelidir.

Yetkisiz personelin bu bölgelere alınmamalıdır.

Personel kart başarak veya turnikeden geçirilerek kontrollü içeri alınmalı,

Girmeye yetkili personelin isimleri kapılara asılmalıdır.

Usulsüz veya zorla girmeye çalışan personel hakkında işlem yapılmalıdır.

Personelin kötü niyetli kişiler tarafindan kullanılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

ZİYARETCİLER
Bina veya tesisteki bazi işlerinin yapılması amaciyla gelen kisilerdir.

İş takibi amacıyla gelen kişilerdir.

Farklı nedenlerle gelen yabancı uyruklu kişilerdir.

Trafik : ÖGG görev alanının girişi veya görev alanının içerisinde arama noktası oluşturabilir.Bu nokta trafiğin akışı açısından görüş ve duruş imkanlarına elverişli olmalıdır, kaçmaya imkan vermemelidir.Çevre emniyeti rahatlıkla alınabilmelidir. Çevrede bulunabilecek vatandaşlar üzerinde risk oluşturmamalıdır.

Durdurma zamanı : Araç durdurmanın yapılacağı yerdeki görüş mesafesi ve hava koşulları dikkate alınır karanlığın olumsuz etkileri düşünülmelidir.

Yolun yapısı : Yol aramalarında aynı anda trafiğin aksamadan devam etmesine özen gösterilmelidir. Arama alanı diğer araçların giriş çıkışına uygun uzunluk ve genişlikte olmalıdır.

Yol yüzeyi : Islak ve buzlu yüzeye sahip yollarda kaza riski fazladır.

Durdurma yeri : Durdurma yeri geniş ve Basın mensuplarıdır.

ZİYARETÇİLERİN KONTROLÜ
Ziyaretçilerin ziyaret izni almaları diğer lüzumlu bilgiler için iyi bir kimlik kontrolü yapılması ziyaret edilecek şahısla temas kurularak ziyaretin geçerliliğinin araştırılması gerekir.
Ziyaretçilerin hüviyeti, ziyaret saati, süresi ve diğer lüzumlu bilgilerin kayldiği bir ziyaretçi kayıt defteri tutulmalıdır.
Ziyaretçi giriş kartlarında giriş yetkisi verilen bölge varsa refakatçi ihtiyacı geçerli ğu süre ve benzeri hususlar belirtilmelidir.
Ziyaretçi kontrollerinde tehlikeli olabilecek maddelere rastlandığında bu maddeler tutanakla tespit edilerek şahıslar ve beraberindeki eşya polise teslim edilir.
ARAMALAR
ARAMA NEDİR ?

Güvenlik kontrolleri sırasında korumakla yükümlü olunan yerlere giren şahısların üzerlerinde veya eşyalarında güvenliği tehlikeye düşürücü maddelerin varlığının tespit edilmesi durumunda, bu maddelerin teslim edilmemesi veya teslim etmemekte ısrar edilmesi durumunda (Geçikmesinde sakınca olan hallerde), kişiler ve eşyaları üzerinde, yetkili kolluk personeli tarafindan suç unsuru olabilecek maddenin bulunması amacı ile yapılan fiziki araştırma işlemidir. Suç ve suçluları önlemek amacıyla yapılır.

ARAMANIN BELGELENMESİ
Aramalarda OGG;

Herhangi birşey bulunmasa bile suç

şüphesi üzerine lüks izmirğı aramayı,

Herhangi bir el koymayla sonuçlanan

önleme aramalarını,

Hiçbir şey elde edilmese bile zor kullanılan aramaları tutanakla tespit etmelidir.

ARAMADA TEKNİK VE TAKTİK
Aramadan önce hazırlık ve plan yapılmalı,

Arama amacına uygun yapılmalı,

Bina içerisinin aramasında sistematik bir

noktadan başlanmalı,

Açık arazide arazi karelere bölünerek aranmalıdır.

ARAMALARDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE MALZEMELER

Bina ve çevre kontrolünde kullanılan cihazlar,

Kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV)
İkaz ve alarm sistemleri
Yangın alarm ve yangın söndürme sistemleri
Haberleşme cihazları

Araç telsizleri
Sabit ve mobil telefonlar
Siren sistemleri
Megafonlar
Arama ve inceleme cihazları

Çeşitli amaçlara yönelik arama ve inceleme cihazları
Oda arama cihazları

Silahlar

Tabanca ve tüfekler
Gaz silahları
Giyim

Kurşun geçirmez yelek
Yağmurluk
Spor elbisesi veya ayakkabısı
Diğer malzemeler

Bariyer
Emniyet şeridi
Paravan ayırıcılar
El feneri
Kazma – Kürek
Kelepçe
Tutanak malzemeleri
ÜST ARAMASI
Suç delillerinin veya suça konu olabilecek suç esyasının elde edilmesi amacıyla şüpheli kişilerin üzerinde gözle, elle veya teknik cihazlarla usulüne uygun olarak yapılan aramaya üst araması denir.

ARAMANIN USULLERİ
KABA ARAMA USULLERİ
Ayakta arama,

Duvara dayatarak arama,

Çömelterek arama,

Yatırarak arama,

Birden fazla şüpheli araması,

İNCE ARAMA USULLERİ

Kapalı alanlarda en az 3 kişi ile şahıs soyularak yapılır.

Ayakta Arama: Aranacak kişinin ayakları iyice açtırılır. Elleri birbirlerine kenetlenmiş vaziyette başının üzerinde tutturulduktan sonra aramaya başlanır. Aramayı yapacak kişinin emniyetini sağlayacak bir personel daha bulundurulur. Aranacak kişiler birden fazla ise aranan şahıs ön tarafa alınır ve yine arama vaziyetinde bekletilir.

Duvara Dayatarak Arama: Arayan şahıs sağ ayağını şüpheli şahsın sağ ayağı önüne koyar ve kendi ayak bileğini aradığı şahsın bileği ile devamlı surette temasta tutar. Bu arama bir duvar, bir ağaç, araç, çit gibi dik ve düz satıhlar önünde yapılır.

Çöktürerek Arama: Bu arama kişilerin yaslanmasına elverişli düz ve dik satıhların olmadığı veya aramada güçlük çıkaracakların tahmin edildiği hallerde uygulanır. Aranacak kişi el parmakları birbirine kenetlenmiş ve başının arkasında olarak diz çöktürülür.

Yatırarak Arama Yöntemi: Bu yöntem sayıca çok kalabalık ve tehlike çıkaracak kişilere tatbik olunur, kişi yüzü koyun yere yatırılır kollar ileri uzatılmış ve birbirine yakın ayaklar açık vaziyette tutulur. Önce sırt üstü yatırılarak arama yapılır.

Soyarak Arama Yöntemi: Bu arama şekli zorunlu hallerde kimsenin bulunmadığı zaman yapılır. Şüphelinin elbiseleri çıkarılır, elleri başının üstünde olarak belli bir yere oturtulur elbiseleri tamamen aranır. Bir görevli arama yapar diğer görevlide emniyeti sağlar.

ARAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Arama teçhizatı tam olmalıdır.

Güvenlik tedbiri alınmalıdır.

Arama en uygun pozisyonda yapılmalıdır.

Şahıs, rencide edilmemelidir.

Şahsın üstünlüğü ele geçirmesine müsaade edilmemelidir.

Şahıs yakalandığı yerde aranmalıdır.

Önce şahıs, sonra eşya aranmalıdır.

Arama tekniğine uygun yapılmalıdır.

Paket ve eşyalar şahsa açtırılmalıdır.

Hedef maddenin bulunması ile aramaya son verilmemelidir.

Bayanlar hem cinslerine aratılmalıdır.

Arama amacına uygun ve süresinde yapılmalıdır.

Elde edilen bulgular muhafaza altına alınmalıdır.

Ağır suçlarda kelepçe kullanılmalıdır.

Arama tutanağı tutulmalıdır.

ARAÇ ARAMASI
ARAÇ ARAMA NOKTASININ ÖZELLİKLERİ

müsait olmalı, kavşak içlerinde olmamalıdır.

ARAÇ DURDURMA YÖNTEMLERİ
Hareket halinde: Arac belirlenir, sesli ve ışıklı ikaz yapılır, aracın 3-5 m. Sol arkasına park edilir, en az 3 kişilik bir ekip olmalı, çevre emniyeti alınmalı, arama tekniğine uygun yapılmalı.

Sabit araç durdurma: En az 3 kişilik ekip gereklidir, araç stop ettirilir anahtarı yere attırılır, personel araçtan indirilir, önce personel sonra araç aranır.

ARAÇ ARAMA EKİBİ
İKAZ TİMİ (100-400 m. Mesafede ikaz isaretleri kullanilir

ARAMA TİMİ (En az iki kisi, 15-20 m. Mesafeli duzen all .)

EMNİYET TİMİ: En az iki kisiden olusur

ARAÇ ARAMASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Çevre emniyeti alınmalı, uygun trafik işaretleri konularak, bilgilendirme sağlanmalıdır.
Araçlar sıra bekletilecekse yolcular indirilmez, araç kontrol altında bekletilir,
Aramadan önce tim amiri kendisini tanıtır. Aracın kontak anahtarı alınır, aracın neden durdurulduğu izah edilir.
Önce şoför daha sonra diğerlerinin arama işlemi yapılır, en son araç aranır,
Aracın araması sırasında açma kapama işlemleri araç sürücüsüne lüks izmirrılır,
Aracın plakaları kontrol edilir, çalıntı olup olmadığına dikkat edilir,
Arama yapacak ekip arama planına göre hareket eder,

Gece aramalarında bölge aydınlatılır, reflektörler bolca kullanılır,

Çok araç yerine şüpheli araçların araması yapılmalıdır,

Bayanların araması hem cinslerine lüks izmirrılır.

Arama sonrası bir suç unsuru tespit edilmemişse,

TEŞEKKÜR edilerek araç serbest bırakılmalıdır.

Arama esnasında şahıslara özellikle dikkat edilmelidir.

BİNALARIN ARANMASI
ARAMANIN AŞAMALARI

Hazırlık aşaması:

Bina veya tesisin krokisi veya planı temin edilir, planlama yapılır
Giriş- çıkış yerleri, bölümleri incelenir, planlama yapılır
Arama grubu belirlenir, va oranında ihtiyat ayrılır.
Görevin özelliğine uygun teçhizat ve malzeme temin edilir.
İntikal aşaması:

Arama yapılacak bina ve tesise en kısa yoldan uygun araçlar ile gidilerek güvenli bir yerde buluşulur.
Arama asamaları:

Önceden planlanan unsurlar yerlerini alırlar
ARAMA UNSURLARI
EMNİYET TİMİ: Emniyete alır, gözetim ve koruma amaçlıdır.

ARAMA TİMLERİ: Arama yapacak timlerdir.

İHTİYAT TİMİ: Her an müdahaleye hazır bir yer ve tertipte bulunur. Gerektiği durumlarda arama timinin emniyetini alır.

ARAMA TİMİNİN FAALİYETİ
Hedefe görünmeden yanasılır,

Ani durumlara hazırlıklı bulunur.

Kapılar açılarak emniyetle girilir.

Araştırma esnasında yan yana gelinmez,

Arama yapılan bölümdeki şahıslar bir yere toplanarak kabaca aranır.

Arama bir noktadan başlanarak devam eder,

Bina aramalarında alt kattan başlanır,

Arama bitmeden binadan şahıslar çıkarılmaz.

AÇIK ALAN VE SAHA TARAMASI
Bölümlere ayrılarak arama faaliyeti gerçekleştirilir.
Aramalarda dikkat edilecek hususlar şunlardır.
Yeni ekilmiş, sürülmüş, toprağı kabartılmış yerler.
Suni bitki örtüsü.
Yeni kazılmış yerler.
Su kanalları, havuzlar, çukur ve tümsekler.
Ekili yerlerde kırılma, ezilme, bozulma izleri.
Bitki saplarındaki basılma neticesi meydana gelen izler.
Diğer dikkat çekici hususlar.
Bu incelemelerde gerekirse otlar biçilmeli, el detektörleri veya polis köpeklerinden yararlanılmalıdır.
KELEPÇE KULLANIMI
Özel Güvenlik görevlisi görevi esnasında suç işledikleri hakkında kuwetii emarelerin olustugu durumlarda yakaladigi kisilerin kacmasim onlemek veya tek basina zaptedemeyecegi 2-3 kisilik gruplan yetkili makamlara teslim edebilmek yada yakaladigi suphelilerin kendi bedenlerine zarar vermelerini onleyebilmek amaclanyla kelepce kullanabilir.

KELEPÇE TAKMA
01.10.1998 gün ve 23480 sayılı Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Yakalanan ve Sevk edilecek şahıslara Uygulanacak tedbirler başlıklı 7. maddesi yakalanan kişinin direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması hallerinde kelepçe takılacağını ifade etmektedir. Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takılmalıdır

KELEPÇE NEDİR ?
Güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır.

18 yaşını drmamış çocuklara kelepçe

takılmasına izin vermemektedir.

KELEPCE ÇEŞİTLERİ
Malzemenin türüne göre:

Plastik kelepçeler

Metal kelepçeler.

Uygulama yöntemine göre kelepçe çeşitleri:
Masonet Kelepçe:

Tırnaklı halkalar kelepçe vurularak şahsın sağ ve solbileklerine geçirilir.
Kelepçe takılmış şahıs tarafından çıkarılmak istenirse, tırnaklı halkalar daha kolay kapanır kullanışlı bir kelepçedir.
Parmak Kelepce.

Şahsın baş parmakları kelepçenin yuvasına sokulur.
Vidası sıkıştırılır
İki kişinin baş parmaklarına(sağ-sol) birden takılır.

Plastik Kelepçe.

Zincir Kelepce

Kelepçe önden ve arkadan takılır. Arkadan takılacak ise şahsın arkası dönderilir.

Sol bilek altta sağ bilek üstte, el ayaları vücuda

dönük hale getirilir.

Zincirin uzun kısmı sağ bileğe sarılır, ucu birinci halkadan geçirilip sıkıştırılır. Sol bilek sağ bileğin altına yanaştırılır.

Sevk Zinciri

İkiden fazla kişilerin sevkinde, kelepçeleri

birbirine bağlamak için kullanılır.

Vidalı kelepçelerin kelebeklerinin deliklerinden birine sevk zinciri bağlanır.

KELEPÇE TAKILACAK KİŞİNİN TAMAMİYLE EMNİYETE ALINMIŞ
SAYILAMAYACAĞI ASLA UNUTULMAMALIDIR.
KELEPÇELEME
İLK KELEPÇELEME:

Psikolojik ustunluk saglanmalidir. Kelepce oncelikle sağ kola sonra sol kola takilir. Sag kola 3 sn. icerisinde kelepce takilmalidir.

Saldırı ve direnme soz konusu gunda sol kolda kelepcelenir. Sayet sahis direnir ve itaat etmezse, zor kullanilarak sahis yere yatinlir, yerde kelepcelenir.

HIZLI KELEPÇELEME:
Psikolojik üstünlük sağlanmalıdır. Kelepçe bileğin yan tarafına temas ettirildikten sonra çift yönlü bir baskı ile kelepçeleme gerçekleştirilir. Sert kelepçeleme sakıncalıdır.

İlk kelepçeleme önemli ğu için, hızlı kelepçeleme tekniği egzersizlerle geliştirilmeli ve elin tutularak kelepçenin takılması en kısa süre içerisinde sağlanmalıdır.

ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN
KELEPÇELENMESİ
Şahıs etkisiz duruma getirilir. ilk kelepçeleme önemli ğu için, hızlı kelepçeleme tekniği egzersizlerle geliştirilmeli ve elin tutularak kelepçenin takılması en kısa süre içerisinde sağlanmalıdır.

Kelepçe her iki kola takıldıktan sonra kolun zarar görmemesi için serçe parmak genişliğinde bir boşluk bırakılmalıdır.

AYAKTA KELEPCELEME
Personel uygun pozisyona getirilir.

Kelepçe takacak OGG arka sağ taraftan 45 derecelik bir açı ile yaklaşırken diğer OGG yaklaşık 5 metrelik bir açıdan arkadaşının emniyetini gözeterek şüpheliyi takip eder ve çevreye karşı duyarlı olur.

İlk kelepçelemeden sonra direnme olmazsa diğer el kelepçelenir. Serçe parmak genişliğinde boşluk bırakılarak kelepçe emniyete alınır.

BİR ENGELE DAYANARAK
KELEPÇELEME
Şahsın bacakları yanlara açık yere basar vaziyette, kolları avuçları açık olarak duvara yasladıktan sonra ellerini arkaya uzatması istenilerek ayakta kelepçeleme işleminde ğu gibi aynı teknikle şahıs kelepçelenir.

DİZ ÜSTÜ KELEPÇELEME
Şüphelilik derecesi yüksek olan durumlarda kontrollü bir şekilde silah çekilerek şahsın avuçları açık vaziyette kolları yukarı kaldırılarak önce sol sonra sağ dizini yere koyarak, sol ayağı diğer ayağının üzerinde, kollarını vücuduna yaklaştırmadan geriye uzatması istenilerek önce izah edilen, hızlı kelepçeleme yöntemleriyle kelepçeleme yapılır.

YÜZ ÜSTÜ YATIRARAK
KELEPÇELEME
En etkili ve emniyetli kelepçeleme yöntemi yüz üstü kelepçelemedir. Şüphelilik derecesi çok yüksek veya kalabalık sayıdaki insanların kaçma ihtimallerini sıfıra indirebilmek için yüz üstü konuma getirilmeleri gerekir.

KELEPÇELEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Kelepce takan Şahıs takılan şahsın arkasında durur ve ensesine bakar,
Personeli kelepçe takacağına dair uyarır.
Kelepçe, ayakta, yatırılarak veya çöktürülmüş olarak takılır. Hedef kişinin yalnız olması halinde, şahıs çöktürülür veya yatırılır. İki kişiye kelepçe takılmasi halinde; bu kişilerin arkası dondurulur ve yan yana getirilir.
Şahsa arka taraftan yanaşmak suretiyle birinin sağ, diğerinin sol bileğine kelepçe takılır. İki kişiden fazla şahısa kelepçe takılacaksa; bu kişiler 3-5 metre mesafeli 2’şerli kol haline getirilir ve kelepçeler gerekli güvenlik önlemleri altında takılır.
Kelepçeyi taktıktan sonra, iyi oturup oturmadığı kontrol edilir.

Yakalanan şahısların üst araması mutlaka yapılmalıdır.

Kelepçelenen kişi taşıma esnasında sabit bir yere bağlanmaz, arka kemerinden faydalanılır.

Kelepçeli şahıs konuşularak dikkati dağıtılmalı zor en son çare olarak kullanılmalıdır.

Kelepçelenen şahıslar devamlı kontrol altında bulundurulur.

NOT ALMA
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine “not alma” denir.

Not, bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı veya bir şeyin baslıca özelliklerini ve noktalarını özetleyerek yazmak olarak tarif edilir. Not alma işlemi ise hafızaya işlenen bilgilerin kayıtlara geçirilmesidir

Psikolojik çalışmalar elde edilen bilgilerin hemen hemen % 100 ünün bilinç altına yerleştiğini göstermiştir. Bir olaydan hemen sonra bilinç altına alınan bilgilerin % 10 ile % 30’u ancak hatırlanabilmektedir. Eğer insan hafızası bir not ve ipucu verilirse bilinç altındaki bilgilerin % 75’ini hatırlayabilmektedir.

NOT DEFTERİNİN AMACI
Not defteri yerine getirilen göreve yapılan işlerin saatlerinin sürekli olarak kaylmesini sağlar. Görev esnasında alınan talimatlar, mesajlar ve olaylar, uygun ve etkili bir şekilde kaylebilir. Hafızada saklanamayan bilgilerin kaylebilirliğini sağlar. Delil olarak sunulabilir ve soruşturmaya kaynak teşkil edebilir.

NOT ALMANIN ÖNEMİ
Not almak, görevli ekibin gözlemlerini eksiksiz ve tam olarak yazıya geçirmesini sağlar. Notlar olay veya işlerin oluş sırasına göre düzenlenmeli, detaylar atlanmamalıdır. Olumsuzluklar ve alışılmadık, rutin dışı durumlar mutlaka not alınmalıdır. Konum ve yer belirten ifadeler kullanırken sabit bir eşya baz alınmalı, yön ve mesafe mutlaka belirtilmelidir.

Not alınırken, görevin, başlangıç-bitiş saatleri, seyir şekli, türü, kullanılan araç plakası, gorev bölgesi, yapılan muhaberenin önemli kısımlan ve gore sırasında irtibat kurulan kişiler, yapılan işlemler, olay mahallinin krokisi, hava durumu, aydınlık ve ışık şartları ile olay mahallinde bulunan veya konuşulan herkesin kimliği not edilmelidir.

Not alırken, rapor veya tutanak tanzimi sırasında olabildiğince kağıt ve kalemin değiştirilmemesine, silinti ve kazınti yapılmamasına dikkat edilmelidir. Düzeltilmesi gereken metin tamamen karalamadan, sadece tek bir çizği ile üzeri çizilip doğrusu yazılmalı, her iki bilgi de rahatça okunabilmelidir.

NOT DEFTERİ TUTULMASI İLE
İLGİLİ KURALLAR
Kullanmadan önce not defterinin kapağının iç tarafına düzenleme tarihi ve sahibinin ismi yazılmalıdır.

Tüm girişler belirli aralıklarla olmalıdır.

Gün içinde hiçbir olay olmamış olsa dahi başlangıç ve bitiş saatleri belirtilerek her iş gününün girişi yapılmalıdır. Hiçbir şey silinmemelidir.

Aynı görev yerinde çalışan OGG “leri ortak bir not defteri tutabilirler. Bu defterleri “gore devir-teslim” amaçlı da kullanabilirler.

Defterin her sayfası, her kurum ve kuruluşun kendi istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde belirlenecek standart rapor örneğine göre basılı olarak hazırlanıp kullanılabilir. Böylece hiçbir husus unutulmaz veya atlanmadan kayda geçmiş olur.

Yapraklar numaralanmalı ve yırtılmamalıdır.

Boş yaprak bırakılmamalıdır.

Değişiklik gerekiyorsa tek çizgi ile çizilip doğrusu yazılmalıdır.

Neyin önemli ğunun belirlenmesi zordur. Değişmeyen kural, her olayın, durumun, kazanın tum ayrıntıları ile not edilmesidir.

NOT ALMA TEKNİKLERİ
Bütün notlar el yazısıyla alınır.
Not alma işlemi inceleme yapıldığında veya incelemeden hemen sonra yapılır.
Alınan notlar her gore ve inceleme için aşağıdaki özellikleri içerir.
Tarih.

Göreve başlama zamanı.

Önemli telsiz mesajları veya tebliğler.

Görev sırasında bağlantı kurulan şahısların isimleri.

Notlar detaylı olarak alınır ve gerektiğinde kroki çizilir.

Hava durumu.

Aydınlık ve ışıklandırma durumu.

Görevin bitiş saati.

Sadece tanığın değil konuşulan herkesin ismi kaylmelidir.

Genel bir kural olarak, not almak ve rapor yazmak için sadece bir

tur kalem kullanılır.

Alınan notlarda hiçbir silinti ve kazıntı olmamasına dikkat edilir. Düzeltilmesi gereken yerin üzeri çizilir ve doğrusu yazılır. Çizilen kelimeler okunaklı olmalıdır.

Notun yazıldığo kağıda konuyla ilgili olmayan yazı veya şahsi notlar yazılmamalı, şekiller çizilmemelidir.

Daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlarla karşılaşmamak için olay yeri ile ilgili düşünceler açık ve net olarak belirtilir.

Tanık veya diğer yollarla elde edilen bilgiler açık ve tarafsız olarak kaylir.

Alınan bilginin zamanı, şahısların güvenilirlik dereceleri yazılır.

Notta kişisel düşünce ve yorum yapılmaz.

Alınan notlar detaylı ve tarafsız olmalıdır.

Notlarda bazı genel kısaltmalar yapılabilir.

ŞÜPHELİ EŞKAL TARİFİ
Eşkal; sanığın gözle görülebilen belirgin özellikleridir. Eşkal tarifine esas olacak üç tip form vardır.

EŞKAL FORMU ÇEŞİTLERİ
Basit form: Acil durumlarda drulur. Bir şüpheli veya zanlının yakalanması için gerekli bilgileri ihtiva eder.

Tanıtıcı form: Bu form tutuklanmış bir şahsın teşhis edilmesi için önemli miktarda bilgi ihtiva eder.

Ayrıntılı form : Bu forma, “uzun form” da diyebiliriz. Önemli miktarda bilgi ihtiva eder. Kişinin adı, soyadı, akrabaları, adresi, parmak izleri, fotoğrafı, suç kayıtları gibi hususlar da ilave edilebilir

BASİT EŞKAL TARİFİ FORMU
YAŞ
BOY
AĞIRLIK
CİNSiYETİ
BAŞ
Saç f. Dudak
Alın g. Çene
Kaş h. Ağız
Kulak i. Yüz
Burun i. Sakal
KIYAFET
ÖZEL NİTELİKLERİ
RAPOR YAZMA
Rapor, herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi- belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesidir.

Rapor, verilen bir görevin yapılmasıyla ilgili olabileceği gibi, yine görev sırasında rastlanan, görülen ve işitilen bir hususun ilgililere bildirilmesi gayesiyle de yazılabilir.

Rapor, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Raporun cinsine göre hukuki sonuçlar doğabilir.

Özel güvenlik görevlisinin görev lüks izmirğı bölgede karşılaştığı durumları doğru düzgün, süratli bir şekilde kayıt etmesi ve bildirmesi bir takım teknikler yardımı ile olur.

Devriye görevi esnasında olaylara ve kişilere dikkat etmesi, izlemesi, çözümlemeye çalışması takip ve gözlem neticesi elde ettiği bilgi, görgü ve tespitleri görev veren makama bildirmesi gerekir

Özel güvenlik mesleğinde standart, ihtiyaca uygun rapor formatları hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Bu sayede yönetimin dikkati potansiyel ve mevcut problemlere çekilir, uygun tedbirlerin alınması mümkün olabilir.

Raporda ana amaç, okuyucuya, rapor edilen durumun yeterli, ayrıntı açıklamalar ile konunun ne ğunun açık ve net bir şekilde aktarılmasıdır

RAPOR YAZARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Kağıdın üst orta bölümüne büyük harflerle RAPOR yazılır. Altına raporun sunulacağı görev veren makam büyük harflerle ve kısaltma yapılmadan yazılır. Burada yazılan makam, görevi veren makamdır.

Meydana gelen olayın aşamaları kronolojik olarak sıralanır. Olayın haber alınma zamanı, yeri, şekli ve verilen görev yazılmalıdır. Raporlar en kısa zamanda hazırlanmalı, gerekirse destekleyici bilgiler sonra ayrı bir rapor şeklinde sunulmalıdır.

Tüm Raporlarda;
Ne ?

Ne zaman ?(gün-tarih-saat-24 saat esasina gore)

Nerede ?

Neden ?(muhtemel nedenler)

Nasıl ?(belirlenebilen ayrıntılar)

Kim/kimler karıştı?

Durum nasıl fark edildi?

Ne yapıldı? vb. soruların cevabı yer almalıdır.

RAPOR TÜRLERİ
Sözlü Rapor; Yapılan görev, iş, karşılaşılan durumla ilgili görev veren makama veya ilgili kişilere sözlü olarak bilgi verilmesi eyiemidir. Özel güvenlik görevlerince en sık kullanılan rapor türlerindendir.

Görsel Rapor; OGG’ leri arasında her hangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde iki veya daha fazla özel güvenlik görevlisinin birbirini görebildiği durumlarda görev yaparken daha önce belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır.

Elektronik rapor ; Telefon, cep telefonu, faks, mesaj cihazı ve telsizin kullanımı ile iletilen veya verilen raporlardır.

Yazılı Rapor; Yerine getirilen görev, meydana gelen olay ile ilgili elde edilen bilgilerin, yazılı hale getirilerek ilgili yerlere bildirilmesidir. OGG’ ce en fazla kullanılan rapor türüdür. Bu tür raporlar genellikle periyodik olarak hazırlanırlar.

Örnek olarak;

Günlük görev raporları,
Günlük olay defterinin tutulması,
Kişisel not defterinin tutulması,
Görev yerinde görev ile ilgili formların drulması,
Kaza veya olay raporlarının tanzim edilmesi,
Devriye sonuç raporu, vb. raporlardır
TUTANAK
Devlet otoritesinin, kanunlara uygun olarak tecellisinde görevli bulunanlar ve yardımcıları tarafından tutulan resmi tespit belgeleridir. Tutanaklar, herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen dahilinde yazılı hale getirilmesidir.

Herhangi bir durum nedeniyle rapor hazırlanırken, olaya şahit olması açısından ikinci veya üçüncü bir şahsın da imzasının alınması halinde rapor tutanak vasfı kazanarak imza altına alınır.

Tutanaklar basit, açık ve akıcı bir ifade ile kaleme alınır. Tutanakların hepsinde ortak yönler bulunmakla birlikte olayın mahiyetine göre tutanağın kendine has özellikleri ve planı olabilir.

TUTANAĞIN BÖLÜMLERİ
BAŞLIK,

GİRİŞ,

GELİŞME,

SONUÇ

TARİH VE SAAT,

İMZA.

TUTANAKLARIN ORTAK
ÖZELLİKLERİ
Tutanakta içeriği yansıtan bir başlık olur.

Tutanağa konu olan olay ya da işlemin öğreniliş şekli belirtilir. Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir. Tutanaklarda şüpheli, tanık, musteki- mağdurların açık kimlikleri yer alır. Tutanakların neticesinde yapılan işin tutanak ğu belirtilip, düzenleniş tarihi ve bitiş saati yazılır. Tutanağı düzenleyenler ile tanık, şüpheli, mağdur- müstekilerin adı-soyadı ve unvanları ile imzaları bulunur.

TUTANAK YAZARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR

Tutanağın başlık kısmı kağıdın üst-orta kısmına büyük harflerle yazılmalıdır. Başlık kısmı olayın veya yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir. İçerik kelime ya da kelimelerle belirtilemeyecek durumda ise, sadece TUTANAK tabirini kullanmak da yeterli olabilir.
Tutanak düzenlenmesine konu olan suç veya olayın ne şekilde oğrenildiği belirtilmelidir.
Olaylar belirli bir yer ve zaman diliminde başlamış, devam etmiş ve neticelenmiştir. Tutanaklarda olayın meydana geldiği yer ile zaman dilimi (ne zaman başlayıp, ne zaman bittiği) mutlaka yer almalıdir. Düzenlenen tutanakta olay yeri ve zamanının belirtilmemiş ya da yanlış belirtilmiş olması tutanağın hukuki değerini azaltabileceği gibi kimi durumlarda da sıfıra indirebilir.

Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilmelidir.

Varsa olayın şüpheli, tanık, mağdur-mu? teşhisi hakkındaki bilgileri yer almalıdır. Tespit edilebilmişse olayın şüpheliye ait adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, baba adı, nüfusa kayıtlı ğu yer hakkındaki bilgiler ile kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüphelilere ait boy, kilo, yaş, vücut ve yüz yapısı, belirgin sakatlık ya da yara, kesik gibi özellikler tutanakta açıkca yer alması halinde ileride yakalanabilecek suç şüphelilerinin teşhislerinde bu tutanaktan faydalanmak mümkün olur. Ayrıca olayın tanık, mağdur-müstekisi hakkındaki kimlik bilgilerinin de belirtilmesi gerekir.

Olay ile ilgili şüpheli, tanık, müsteki-mağdur tarafından verilen ilk beyanlar kısaca tutanağa geçirilmelidir. Özellikle olay tanıklarının çesitli sebeplerle bilgilerinin değişikliğe ugraması ihtimaline binaen beyanlarının tutanağa geçirilmesi önemlidir.
Olaylar niteliklerine göre bazı şartların etkisi ile meydana gelmiştir. Adam öldürme olayında tahrik oiup olmadığı, hırsızlık suçunda havanın karanlık ya da aydınlık olması, tecavüz olayında ise mağdurenin yaşı gibi durumlar suçluya verilecek cezayı artırıcı veya hafifletici sebepler olacağından tutanakta yer almalıdır Tutanağı düzenleyen görevlilerin olay hakkında varsa gözlemleri mutlaka belirtilmelidir. Görevlilerin olay sona ermeden olay yerine intikal etmiş olmaları durumunda bizzat lüks izmirklan işlemleri ve tespitleri tutanağa geçirmeleri gerekir.

Olayda kasıt veya ihmal unsurunun olup olmadığını belirlemeye yarayacak iz delil ve bilgilerin tutanağa kaylmesi gerekir. Adam öldürme gibi suçlarda suçun önceden tasarlanıp, planlanması yani taammut cezayı önemli ölçüde arttıran bir unsurdur. Kasıt unsuru ile bir suç meydana gelebileceği gibi kast edilen suç dışında bir suçun meydana gelmiş olması da verilecek cezanın değişmesine sebep olur. Aynca eksik ve tam teşebbüs durumlarının tespitinde de kasıt unsurunun varlığını ispat edecek iz ve emarelerin tutanakta yer alması önemlidir.

Tutanağın sonunda yapılan işlemin tutanak ğunun belirtilerek tutanağın düzenlendiği tarih ve saat yazılmalıdır.

Tutanak sonuclandınldıktan sonra altı, tutanağı duzenleyenler olayın şüpheli, tanık, müsteki-mağdurları tarafından imzalanmalıdır. İmza bölümünde imzalayanların isim ve unvanları mutlaka belirtilmelidir.

TUTANAK ÇEŞİTLERİ
Olay Tespit Tutanağı:

Olay yerinde bulunan iz ve delillerin yazı ile tespit edilmesidir. Olay yerinin genel görünümünün yanında özel görünümünün de kayda geçirilerek soruşturmanın ileri safhalarına ışık tutması muhtemel ayrıntıların tespit edilmesi, mağdurun, suçu haber verenin ve tanıkların beyanlarının alınması ve suçta kullanılan alet var ise cinsinin tayini ve tespitinin yapılması amacıyla düzenlenir.

Yakalama Tutanağı:

ÖG Hizmetlerine Dair Kanunun OGG’nin yetkileri başlıklı 7. maddesinin c-d-i bentlerinde yakalama yetkisi sayılmıştır.

Belirtilen hukuki prosedür dahilinde yakalama görevi ifa eden özel güvenlik görevlisi ister adli, ister önleme amaçlı olsun her yakalama olayını tutanakla tespit etmelidir.

Yakalama tutanağını düzenleyenler tutanak yazarken dikkat edilecek hususlar bahsinde incelenen hususların yanında;

Yakalama tutanağı: Yakalama nedeni ve mevcut deliller,

Yakalama esnasında şüphelinin direnmesi nedeniyle zor kullanılması durumu,

Şüphelinin zor kullanma dışında düşme, çarpma vb. nedenlerle yaralanması durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekir. Aksi halde bu durum karsımıza ceza davası olarak çıkabileceği gibi yapılan soruşturmanın başarı sansını da azaltır;

Arama Tutanağı:

CMK ‘nin ilgili maddelerinde arama konusu düzenlenmiştir 5188 şayili kanunun OGG’nin yetkileri başlıklı 7 nci maddesinin c bendinde orantılı arama yetkisinden bahsedilmiştir. Kısaca OGG. CMK’ da düzenlenen arama yerine, OG Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen duyarlı kapıdan geçirme, detektörle arama, eşyaları x- ray cihazından geçirme vb. kontrolleri yapacaktır. Kolluk tarafından düzenlenecek arama tutanaklarında OGG hazır bulunan sıfatıyla tutanağı imzalamalı ve gözlemleri ile çelişen bir ifade bulunması halinde de imzalamaktan kaçınmalıdır.

Üst Arama Tutanağı:

ÖGG yakaladıkları şahısların kendilerine verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacı ile şahısların üstlerini kabaca aramaları halinde bunu bir tutanakla tespit etmelidirler. Tutanakta üst aramasının neden yapıldığı ve aramada ele gecen malzemeler ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Zaptetme Tutanağı:

CMUK’ UN ilgili maddelerinde zaptetme konusunu düzenlemiştir. OG hizmetlerine dair kanunun OGG’nin yetkileri baslıklı 7 nci maddesinin g ve h bentleri emanete alma konusunu düzenlemiştir. Özel güvenlik görevlileri buluntu eşyayı emanete almak ve kendilerine başkaları tarafından teslim edilen bulunmuş eşyayı teslim almakla görevlidir ve bu işlemi eşyanın ayrıntılı tarifinin yer aldığı bir tutanak düzenleyerek tespit edeceklerdir. ÖGG’nin düzenleyeceği tutanak içerik olarak zaptetme tutanağıdır.

Suçüstü Tutanağı:

CMK’nun düzenlenen “meşhut suç” durumunun gerçekleşmesi halinde konu tutanakla tespit edilerek şüpheli ya da şüphelilerin yargılanması 3005 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Her ne kadar ders programında OGG’nin bu tutanağı düzenleyeceği hesaba katılmışsa da, gerçekte OGG’nin böyle bir yetkisi olamaz. Onun yerine OGG, olay tutanağı ile durumu genel kolluğa intikal ettirir.

Teslim Tesellüm Tutanağı:

OGG emanete aldıkları eşyaları ister sahibine isterse kolluk görevlilerine teslim etsinler, bu işlemi söz konusu eşyanın ayrıntılı tarifinin yer aldığı teslim ve tesellüm tutanağı ile yapacaklardır. Yine yakaladikları şahısların kolluk kuvvetlerine tesliminde de teslim ve tesellüm tutanağı düzenlenecektir.

Yangın Tutanağı:

Yangın olayı ile karşılaşıldığında yangının ihbar şekli ve saati, yangın yeri ve intikal zamanı, itfaiyenin geliş durumu, alınan tedbirlerin içeriği, olay tanıklarının kimliklerinin tespiti ve kısaca beyanların alınması, itfaiyenin amirinin beyanına göre yangın sebebi ve çıkış yeri ihmal, kaza ve kasıt durumu tahmini maddi zarar ve kurtarılan eşyaların durumunun yer aldığı bir tutanak düzenlenir.

İhbar Tutanağı:

Konusu suç teşkil eden fiilin taraf olmayanlar, suça iştirak etmeyenlerce suçu suçluyu veya suç delillerini yetkili mercilere şahsen, telefon veya imzalı mektup ile bildirmesine ihbar, bildirimi yapan kişiye de ihbarcı denir. Bu konuda tutulan tutanağa da ihbar tutanağı denir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL