Güncel

Ticaret Bakanlığı özel güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı personel alım ilanının yayımlanmasıyla beraber gerçekleşecek olan alımlarla ilgili tüm detaylar adaylarla paylaşılmış oldu. Bakanlığın sürekli kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak olan 115 kişilik alımlarda başvurular 15 Şubat..

Ticaret Bakanlığı özel güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığı personel alım ilanının yayımlanmasıyla beraber gerçekleşecek olan alımlarla ilgili tüm detaylar adaylarla paylaşılmış oldu. Bakanlığın sürekli kadrosunda istihdam etmek üzere alınacak olan 115 kişilik alımlarda başvurular 15 Şubat tarihi itibarıyla başlayacak. Bu noktada adaylar; “İŞKUR işçi alım ilanları ile Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?” sorusuna ait yanıtı araştırıyor. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularının ardından ise sözlü sınava katılım sağlayacak adaylar kura ile belirlenecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarılı olanlar ‘4857 sayılı İş Kanunu’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.” İfadeleri kullanılmıştı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

Hangi il ve alanlara alım yapılacak?

İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam edilecek işçiler;
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı
• Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya,
Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı
illerinde çalışacaklardır. İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananlardan çalışmak istedikleri il tercihi alınacak olup, tercihler göz önünde bulundurularak atamalar Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

Başvuru Linki İçin Tıklayınız…

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL